Zo kun jij razendsnel een BV oprichten


Het oprichten van een BV was tot 2012 gecompliceerd. Dat had te maken met de formele vereisten. De storting van het kapitaal en het openen van een bankrekening kostte tijd. Dat gold ook voor de afgifte van de standaardbankverklaring, waarin de bank verklaarde dat het vereiste kapitaal gestort was. Dat voortraject vergde weken, vaak was een accountant betrokken en er moest een fysieke afspraak gemaakt worden bij de notaris voor de formele oprichting. 6 weken was een normale doorlooptijd.

Tips als je snel een BV wilt oprichten

In 2012 is de wet aangepast. Het startkapitaal was vanaf dat moment niet langer vereist. Dat zorgde ervoor dat de doorlooptijd met weken verkort werd. Een bedrijf als firm24.com staat garant voor een snellere oprichting omdat het proces grotendeels online kan worden doorlopen. Wat natuurlijk ook helpt, is als je je zaken op een rijtje hebt en alle documenten voorhanden zijn

Voorbereiding

Kies een goede naam voor je BV. De naam die je kiest, mag niet eerder door een ander bedrijf zijn geclaimd. Ook mag de naam niet te veel lijken op bestaande bedrijfsnamen, zeker niet als je bedrijf zich in dezelfde markt begeeft. Nadat je de naam bedacht hebt, wordt het tijd om de rest van de gegevens te verzamelen. Denk daarbij aan de omschrijving van het doel van de vennootschap, hoe de aandelen verdeeld zullen worden en wie de bestuurders zullen zijn. Ook zul je moeten nadenken over een aandeelhoudersovereenkomst. Daarin leg je de afspraken vast tussen de aandeelhouders. Dit gaat dan over de bevoegdheden, de verantwoordelijkheden en wat er gebeurt als er zich calamiteiten voordoen, zoals een onverhoopt overlijden.

Tot 2012 moest een BV bij oprichting een minimumkapitaal hebben, oorspronkelijk was dat 40.000 gulden/18.000 euro. In 2012 is deze regel afgeschaft. Er hoeft dus geen vast minimumkapitaal te worden gestort. Wel moet je aantonen dat er voldoende financiële middelen zijn om de activiteiten van het bedrijf op te starten en te continueren.

Het notariële traject

De formalisering van de oprichting moet wettelijk gebeuren door een notaris. Dat zorgt helaas vaak voor vertraging. De notaris is niet altijd op korte termijn beschikbaar, terwijl de ondernemer vaak (veel) haast heeft. Dat levert wel eens frictie op. Wil je snel een bv oprichten dan is het nu mogelijk het hele traject online te doen, dus inclusief de notaris!

Na het opstellen van de oprichtingsakte moet je de vennootschap inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Zo wordt je bedrijf geregistreerd en krijgt het een KvK-nummer. Zorg ook dat je een bankrekening opent. Dat kan tegenwoordig helaas tot 6 weken in beslag nemen. Verstandig is het om bestaande bankrelaties te gebruiken, dat beperkt de nodige checks.

Belastingen, vergunningen en administratie

Regel de registratie bij de belastingdienst, zodat je een btw-nummer krijgt (als dat nodig is). Bij de gemeente kun je nagaan of er specifieke vergunningen voor je bedrijfsactiviteit nodig zijn. Zorg voor een solide boekhouding, zodat je voldoet aan de wettelijke eisenhttps://ondernemers.com/zo-kun-jij-razendsnel-een-bv-oprichten/