Wat zijn de fases van Six Sigma?


Six sigma is een methodologie, dit wordt bijvoorbeeld gebruikt om processen te verbeteren en de kwaliteit van producten en diensten te verhogen. De Six Sigma bestaat uit verschillende fases, wanneer je deze allemaal doorloopt zul je tot een succesvol resultaat komen. Hieronder zullen we de verschillende fases van de Six Sigma bespreken.

Fase 1. Definieer

De eerste fase van Six Sigma is “Definieer”. Binnen deze fase stel je het doel van een project vast, hierbij wordt ook gekeken naar de belangrijkste klantbehoeften. Hiermee kan een projectteam samen worden gesteld en een projectplan worden opgesteld. Zorg ervoor dat alles duidelijk is, zodat eventuele onduidelijkheden later in het proces kunnen worden voorkomen.

Fase 2. Meet

De tweede fase van de Six Sigma heet “Meet”. In deze fase wordt er data verzameld die er voor moet zorgen dat het proces verbeterd kan worden door middel van metingen en analyses. Hierbij is het doel om inzicht te krijgen in de prestaties van een proces, maar daarbij ook de oorzaken van eventuele problemen achterhalen.

Fase 3. Analyseer

De derde fase wordt “Analyseer” genoemd. Hierbij wordt de verzamelde data geanalyseerd om de oorzaken van problemen te achterhalen. Er wordt gezocht naar patronen en trends binnen de data. Hiervoor worden verschillende analysemethoden gebruikt. Dit bepaalt welke factoren het proces beïnvloeden.

Fase 4: Verbeter

De een na laatste fase van de 6 sigma is “Verbeter”. Op basis van resultaten uit de vorige fase worden er verbeteringen toegebracht. Denk hierbij aan het aanpassen van procedures, het verbeteren van de kwaliteit van materialen of het aanpassen van het ontwerp van een product.

Fase 5. Controleer

De laatste fase heet “Controleer”, de verbeteringen die zijn aangebracht worden gemonitord. Hierdoor kan er gekeken worden of de verbeteringen het gewenste effect hebben. Er worden hierbij meetmethoden gebruikt om de prestaties van het proces te monitoren en er wordt gekeken of de verbeteringen leiden tot betere resultaten.

Om een succesvol resultaat te halen zul je alle fases van de Six Sigma moeten doorlopen. De eerste fase is “definieer”, in deze fase stel je het project vast en identificeer je de belangrijkste klantbehoeften. Daarna komt de “Meet” fase. Hierbij wordt er data verzameld om inzicht te krijgen in de prestaties van een proces. Vervolgens heb je “Verbeter”. Op basis van de bevindingen uit de “Analyseer” fase kun je aspecten binnen het proces verbeteren. Als laatst heb je “Controleer”, hierbij wordt gekeken of de verbeteringen het gewenste resultaat hebben. 

 https://ondernemers.com/wat-zijn-de-fases-van-six-sigma/