Joshua Camera: “Complexiteit in de vastgoedmarkt vraagt om ondernemerschap, geen extra regeldruk”


Joshua Camera is een jonge ondernemer die zich volledig richt op de vastgoedsector. Hij is de oprichter en directeur van PEX Real Estate (PEX), een bedrijf dat gespecialiseerd is in het beheer en de ontwikkeling van residentiële nieuwbouw. PEX richt zich voornamelijk op het hogere huur- en koopsegment. Hij is altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen en wil graag langetermijnprojecten opzetten, waar PEX, de stad en de bewoners allen van profiteren.

Een diversiteit aan ondernemingen

Voordat Joshua Camera zich volledig ging richten op de vastgoedsector, had hij diverse andere ondernemingen, onder meer in de horeca en de groothandel. Hij begon al op jonge leeftijd met ondernemen en kocht op zijn 18e een complex met drie woonlagen waarvan hij er één zelf bewoonde en twee verhuurde. Al snel kocht hij een tweede vastgoedcomplex dat hij vervolgens eigenhandig heeft verbouwd tot studio’s. Met het geld dat hij daarmee verdiende heeft hij een aantal ijssalons overgenomen. Verdere uitbreiding kwam vervolgens voort uit de aansluiting van meerdere franchisenemers op de inmiddels beproefde ijssalonformule van Camera. Uiteindelijk zette deze ervaring hem op het idee om naast de retail ook de wholesale van schepijs voor zijn rekening te nemen; naast het bevoorraden van zijn eigen winkels bleek ook het leveren aan andere salons lucratief.

De overstap naar vastgoed

In toenemende mate boden de opbrengsten uit zijn andere ondernemingen Camera de mogelijkheid om zijn reeds bestaande vastgoedportefeuille een boost te geven. Ontwikkelingen en beleggingen volgden elkaar in rap tempo op, zeker nadat hij zowel de salons als de groothandel besloot te verkopen. Met de vrijgevallen tijd en de verkoopwinst van zijn ondernemingen kon hij zich geheel focussen op de vastgoedsector. Professionalisering en een verscherpte focus leidde uiteindelijk tot de oprichting van PEX, het vlaggenschip van Camera’s activiteiten in de vastgoedsector. In de jaren daarop heeft hij met PEX ontwikkelings- en beleggingsprojecten uitgevoerd in o.a. Assen, Amsterdam en Groningen. Naast nieuwe kansen brengt deze stap ook allerlei uitdagingen met zich mee.

De uitdagingen op de vastgoedmarkt

De vastgoedmarkt in grote steden komt steeds meer in het nauw. Gemeenten, provincies én Den Haag proberen de markt aan alle kanten te reguleren. “Gestegen grondprijzen, hogere rentes, de impasse rondom de stikstofcrisis en de-liberalisatie van de middenhuur, doen nieuwe bouwprojecten de das om waarmee je het woningaanbod nog verder ziet dalen,” aldus Camera, die dit ziet als een uitdaging. Hij is van mening dat de huidige regelgeving zorgt voor vertraging of zelfs stagnering van veel, inclusief zijn eigen, bouwplannen. Joshua Camera: “Op de korte termijn los je misschien wel één of twee problemen op, op de lange termijn blijft het wrikken.”

Een visie op vastgoed

Een langetermijnvisie en focus zijn belangrijk volgens Joshua Camera. De huidige regelgeving rondom bouwen en wonen getuigt van weinig visie. “Het nieuwe puntensysteem voor de middenhuur schrikt beleggers af; dit leidt tot een lager huuraanbod, hogere huurprijzen en ontevreden huurders die geen woning kunnen vinden. De groep die je probeert te beschermen met nieuwe regelgeving, trekt uiteindelijk aan het kortste eind. Dat kan naar mijn idee niet de bedoeling zijn geweest.” Joshua Camera hekelt dan ook veel van de nieuwe regelgeving die naar zijn mening haar doel mist: “De complexiteit in de vastgoedmarkt vraagt niet om nog meer regels maar om ondernemerschap en een langetermijnvisie.”

Transformeren en verduurzamen

Dit ondernemerschap vind je terug in pragmatische aanpak van Joshua Camera. Hij richt zich voorlopig op waar hij goed in is: binnenstedelijk bouwen van goede, duurzame woningen waar je de komende twee decennia niets meer aan hoeft te doen. De duurzaamheid komt terug in de vorm van zonnepanelen, isolatie en HR++ glas. Daarnaast is hij  één van de vastgoedondernemers en -ontwikkelaars die een bijdrage leveren aan het transformeren van niet-woningen – zoals kantoor- en winkelpanden – naar woningen. Hij gelooft dat dit een goede manier is om extra huizen aan de woningvoorraad toe te voegen. 

“Door transformatie ontstaan er meer dan 10.000 extra woningen per jaar,” stelt Joshua Camera. “Niet in de laatste plaats omdat het, in deze onzekere tijden voor woningverhuurders, de beste manier is om waarde aan het bezit toe te voegen. Bedrijfsruimtes zijn nu eenmaal goedkoper per vierkante meter dan woningen.” 

“Stedelijke verdichting en nieuwe woonvormen, maken naar mijn mening dan ook onderdeel uit van een langetermijnstrategie. Volgens mij ligt een belangrijke sleutel in de creatieve oplossingen van ondernemers – denk aan transformatieprojecten – en niet bij de papieren werkelijkheid van Den Haag.” Voor Joshua Camera blijft het doel om langetermijnprojecten op te zetten, waar PEX, de stad en bewoners van profiteren. “Ondanks de uitdagingen op de vastgoedmarkt blijf ik me inzetten voor de projecten die ik nu doe. Een bijdrage leveren aan het verkleinen van het woningtekort geeft mij veel voldoening, zeker wanneer ik dat kan combineren met een mooi rendement.” https://ondernemers.com/joshua-camera-complexiteit-in-de-vastgoedmarkt-vraagt-om-ondernemerschap-geen-extra-regeldruk/