Dit is de hoogte van een uitkering voor gehandicapten


Mensen met een beperking hebben een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Ze zijn in sommige gevallen niet in staat om betaald werk uit te voeren. De overheid heeft ook voor deze mensen een financieel vangnet. Deze uitkering wordt net zoals andere uitkeringen op maandelijkse basis uitbetaald. Maar hoe hoog is een uitkering voor gehandicapten eigenlijk? Wij hebben het uitgezocht.

Wajong uitkering

De meest bekende uitkering voor gehandicapten is een Wajong-uitkering. Je moet echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen als je deze uitkering wil ontvangen. De overheid kijkt naar je leeftijd en arbeidsvermogen. Als je op jonge leeftijd (voor je 30ste verjaardag) arbeidsongeschikt bent (of bent geworden) door een ziekte of een handicap dan heb je recht op een Wajong-uitkering. Dat is een andere uitkering dan de bekendere bijstandsuitkering.

Als je door ziekte of een handicap helemaal niet in staat bent om te werken, dan kun je deze uitkering dus aanvragen bij het UWV. De overheid zoekt echter wel naar mogelijkheden om iemand met een handicap en een Wajong-uitkering een nuttige dagbesteding te geven. Zo zijn er mensen met een beperking die op sociale werkplaatsen werken, of zijn er bedrijven die bepaalde functies beschikbaar stellen voor mensen die gehandicapt zijn.

Bekijk ook:

Dit bedrag verdient de Nederlandse overheid aan sigaretten

hoogte-uitkering-gehandicapten

De hoogte van een uitkering voor gehandicapten

Een Wajong-uitkering vraag je aan bij het UWV. Dat doe je door het formulier Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen in te dienen. Je dient je gegevens en rapporten van artsen en/of psychologen bij de hand te houden. Als je aanvraag in behandeling is genomen dan neemt het UWV contact met je op voor een aantal gesprekken. Als de uitkering wordt toegekend dan ontvang je een brief waarin staat hoe hoog het uitkeringsbedrag is en de berekening die daarop van toepassing is.Gehandicapten hebben namelijk net zoals ieder ander mens voldoende inkomen nodig om zich in hun dagelijkse behoeften te kunnen voorzien.

Je kunt alvast de Wajong rekenhulp van het UWV invullen om te kijken op welk bedrag gehandicapten recht hebben. De overheid gaat uit van het wettelijk vastgelegde minimumloon. Dit zijn bruto bedragen. Deze bedragen zijn met een Wajong-indicatie vastgesteld. Dit houdt in dat het uit te keren bedrag 75% van het minimumloon per bepaalde leeftijdscategorie is. We hebben hieronder een rijtje met de vastgestelde bedragen klaargezet:

Bekijk ook:

Dit doet een glas warm water in de ochtend met je lichaam

Vanaf 21 jaar: €1.496,25
20 jaar: €1197
19 jaar €897,75
18 jaar €784,13

hoogte-uitkering-gehandicaptenhttps://www.trending.nl/health/hoogte-uitkering-gehandicapten/