Deze 5 beroepen verdwijnen de komende 10 jaar


De samenleving verandert en dat betekent ook dat beroepen verdwijnen en er nieuwe ontstaan. Soms blijft een beroep nog mogelijk als toeristisch verschijnsel, zoals een koetsier of als zeldzaamheid, waarbij je kan denken aan huispersoneel bij de superrijken. Er zijn ook beroepen die compleet verdwijnen. Een scharensliep of een kolenhandelaar kom je in ons land niet meer tegen. Het tempo waarmee beroepen verdwijnen wordt wel steeds sneller. Hieronder staan 5 beroepen (sectoren) die volgens de experts over 10 tot 20 jaar vrijwel verdwenen zullen zijn.

Deze 5 beroepen verdwijnen de komende 10 jaar

Heb jij een uitstervend beroep? Experts zeggen dat deze 5 beroepen verdwijnen in circa 10 tot 20 jaar.

1. Vrachtwagenchauffeur

Nederland is transportland en er zijn veel vrachtwagenchauffeurs. Het is ook een gewild beroep voor velen vanwege de vrijheid en zelfstandigheid. De eerste colonnes met vrachtwagens die worden bestuurd door kunstmatige intelligentie worden echter al binnen een paar jaar op de weg verwacht. Chauffeurs die nooit moe worden of hoeven te eten. Goedkoper en veiliger.

2. CV-reparateur

Binnenkort mogen we niet meer afhankelijk zijn van aardgas. In nieuwe woningen worden vaak al geen gasleidingen meer aangebracht. Een enorme verschuiving die binnen een paar decennia een grote beroepsgroep overbodig zal maken.

Bekijk ook:

Top 10 gevaarlijkste beroepen

3. Verplegend personeel

De kosten van de zorg worden steeds minder betaalbaar en met de doorzettende vergrijzing zal het onmogelijk zijn om voldoende (menselijke) handen aan bed te hebben. In enkele landen wordt al volop geëxperimenteerd met robots in de verpleging. Hierdoor kunnen kosten worden bespaard en is er meer zorg beschikbaar. Voor ouderen heeft het ook nog het voordeel dat het vernederende aspect om geholpen te moeten worden door iemand bij de meest intieme zaken zoals toiletgang zal verdwijnen. Uiteraard zal er altijd ook intermenselijk contact nodig blijven zodat er een verschuiving van taken nodig blijft.

4. Vertalers

Ongeveer 10 jaar geleden werd er nog gelachen om applicaties als Google Translate. De vertaalmachines waren wellicht geschikt voor het ruwere werk om enig idee te krijgen van een buitenlands stuk tekst. Maar in de vertalingen ontbrak vaak de nuance omdat de computer woordelijk te werk ging zonder het zinsverband te kunnen begrijpen. Maar de computers hebben letterlijk nadien veel geleerd en vooral vanuit of naar het Engels is al erg veel mogelijk. Vertalen is geen expertise meer zoals vroeger terwijl de studie nog even zwaar is. Het is niet onmogelijk dat over een aantal jaren de menselijke toets alleen nog nodig is voor literatuur of als proofreader.

5. De administratieve sector

Nadat de computer werd ingevoerd veranderde de administratieve sector al behoorlijk. Het ‘domme’ werk werd overgenomen door de machines. Administratief werk was gewild, omdat het goed betaald werd en met een ‘witte boord’ kon worden gedaan. Maar met moderne toepassingen, zoals kunstmatige intelligentie en block-chain, kan ook het intelligente gedeelte van de administratie steeds vaker door de computer worden gedaan. In deze sector zullen de veranderingen het meest worden gevoeld. Daarbij gaat het om de gehele tak, vanaf de leerling-boekhouder tot de accountants en notarissen.

Moet je in paniek raken?

Als jij momenteel werkzaam bent in een van de bovengenoemde beroepen is paniek onnodig. De wijzigingen in het verleden hebben duidelijk gemaakt dat verdwijnen van beroepen vaak heeft geleid tot nieuwere, die zelfs meer creativiteit boden. Enige voorbereiding op de toekomst is echter altijd een goed idee.

Bekijk ook:

Dit zijn zeer kansrijke beroepen in 2022

https://www.trending.nl/lifestyle/deze-5-beroepen-verdwijnen/