Backoffice uitbesteden: de ultieme manier om je bedrijf te laten groeien


Groeien door je backoffice uit te besteden

Je bent ondernemer geworden met een reden. Deze reden kan zijn dat je het gat in de markt hebt gevonden. Of dat je geniet van de vrijheid van het zijn van eigen baas. Dit zijn logische en goede redenen. Slechts weinig ondernemers halen energie uit het doen van de noodzakelijke administratie die hoort bij een eigen onderneming. Gelukkig is het uitbesteden van je backoffice vaak een goede mogelijkheid. Zo hoef jij je niet druk te maken om administratieve klusjes en kan je je focussen op datgene wat echt belangrijk is: groei van jouw bedrijf.

Backoffice uitbesteden: de ultieme manier om je bedrijf te laten groeien

Wil jij als ondernemer je backoffice uitbesteden? Dan is het goed om het volgende te weten:

Wat is backoffice uitbesteden?

Er is geen eenduidige definitie van backoffice uitbesteden. Dit komt doordat de backoffice werkzaamheden niet voor ieder bedrijf gelijk zijn. In zijn algemeenheid wordt onder de backoffice echter verstaan de administratieve werkzaamheden die niet direct zichtbaar zijn voor de klant. Denk hierbij aan het aanmaken van orders, facturen en het voeren van de financiële administratie. Het uitbesteden van je backoffice betekent dat je genoemde werkzaamheden niet zelf uitvoert, maar laat uitvoeren door een extern bedrijf.

Waarom backoffice uitbesteden?

Het uitbesteden van je backoffice kan om verschillende redenen een goed idee zijn. De belangrijkste reden die genoemd wordt is dat jij als ondernemer je kunt focussen op de kernactiviteiten van je onderneming. Je bent dus niet bezig met ondersteunende werkzaamheden, maar kunt je volledig focussen op ondernemen en de groei van je onderneming. Een tweede argument dat genoemd wordt is dat het uitbesteden van je backoffice ook de kwaliteit van je backoffice kan verhogen. De backoffice wordt bij uitbesteding immers uitgevoerd door specialisten.

Hoe backoffice uitbesteden?

Het uitbesteden van je backoffice wordt veelal gedaan aan gespecialiseerde bedrijven zoals HelloFlex People. Deze bedrijven hebben als bedrijfsmodel het overnemen van de backoffice van verschillende ondernemingen. De wijze waarop dit gebeurt is afhankelijk van de afspraken die in een specifiek geval gemaakt worden. Vaak wordt concreet afgesproken welke taken worden uitbesteed. Ook is het mogelijk dat gewerkt wordt met pakketten. Dit betekent dat je afgesproken hoeveelheden diensten afneemt tegen afgesproken prijzen.

Tips voor succesvol backoffice uitbesteden?

Overweeg je zelf om je backoffice uit te besteden dan doe je er goed aan om de volgende tips op te volgen:

  • Maak goede afspraken Goede afspraken zijn essentieel. Spreek dus vooraf goed af welke werkzaamheden uitbesteed worden, hoe snel deze werkzaamheden uitgevoerd moeten worden en tegen welk tarief.
  • Communiceer goed Goede communicatie is van groot belang. Zorg dat de communicatie goed verloopt. Zo voorkom je niet alleen misverstanden maar zorg je ook dat de samenwerking het prettigst verloopt.
  • Monitor de geleverde kwaliteit Als ondernemer blijf je afhankelijk van je backoffice. Monitor dus zeker de geleverde kwaliteit.

Tot slot

Het uitbesteden van je backoffice heeft verschillende voordelen. Of het ook geschikt is voor jouw onderneming zal je zelf moeten bepalen. Dit hangt onder meer af van de aard en omvang van je onderneming.https://ondernemers.com/backoffice-uitbesteden-de-ultieme-manier-om-je-bedrijf-te-laten-groeien/